10 difference between branding and marketing - Blog

Artiklar om konversationshandel.

Stör branschen: banbrytande varumärkesbyggande och WhatsApp 🤖Marknadsföringstaktik

april 29th, 2024

Branding and Marketing are two sides of the same coin, working together to create a successful business on whatsapp as well. Here’s a breakdown to understand it better with some examples: 📌Branding before Marketing: Your North Star on WhatsApp Think of your brand as your company’s spirit animal. It’s the unique blend of values, mission, […]


Hej Argentina! WhatsApp Marketing Hacks för att skala din e-handel🛒 Empire

april 26th, 2024

Argentina, land of the whatsapp chatbot marketing tango and… ecommerce dominance? You bet! With sky-high WhatsApp usage, it’s a marketer’s dream. But how do you tap into this potential and skyrocket your sales to the top? Look no further than WhatsApp chatbots and WhatsApp Shops! 📌Here’s how this WhatsApp Chatbot Marketing plus Shop can turn […]


Erövra konversationer: Den ultimata guiden om hur man väljer rätt WhatsApp Marketing & Shopify Chatbot Automation Tool

april 20th, 2024

Shopify stores take flight with strong customer connections. WhatsApp chatbot boasts sky-high open rates and a hyper personal touch, which is a game-changer for engagement. However, managing chats and marketing efforts can quickly become a juggling act. Enter the magic of automation also by Hello24Ai a Meta Tech Partner. The right tool empowers you to […]


Hello24AI:s tillväxtplan eller startplan?

15 februari 2023

Om du driver en WooCommerce-butik kan det göra stor skillnad att välja rätt plan. Hello24AI erbjuder två planer: tillväxtplan och startplan. Den förra är designad för företag med stora volymer, medan den senare är idealisk för dem som precis har börjat. Båda planerna kommer med en rad funktioner och fördelar, men de skiljer sig åt när det gäller prissättning och funktionalitet. I det här blogginlägget tar vi en närmare titt på Hello24AI Growth Plan och Starter Plan, och hjälper dig att bestämma vilken som är rätt val för din WooCommerce-butik.