Annonser som klickar till WhatsApp - Blogg

Artiklar om konversationshandel.

🎯Direct to WhatsApp Ads or 👉Click to WhatsApp Ads [META – Facebook Ads]

19 april 2023

När e-handelns värld fortsätter att utvecklas, letar företag alltid efter nya och innovativa sätt att få kontakt med sina kunder. En av de senaste trenderna inom e-handelsmarknadsföring är direkt-till-WhatsApp-annonser eller klicka-till-WhatsApp-annonser. En metod som gör att företag kan engagera sig med sina kunder på ett mer personligt och direkt sätt. Och vid […]