fbpx

WhatsApp-chatbotit kouluille ja korkeakouluille: lisää liidejä, sitoutumista ja tuloksia

kuvassa hello24.ai whatsapp chatbotit kouluille ja korkeakouluille

🎉 Hei, sukeltamme tänään jännittävään aiheeseen – kuinka koulut 📚 ja korkeakoulut voivat hyödyntää WhatsApp-chatbotteja tehostaakseen markkinointiaan.

🚀 Kuvittele, että sinulla on käden ulottuvilla virtuaalinen avustaja, joka on valmis saamaan liidejä, kelpuuttamaan niitä ja olemaan yhteydessä olemassa oleviin asiakkaisiin. Ilahtunut?

Aloitetaan! 💡😄

Luku 1: Yhteyden luominen tuleviin opiskelijoihin

Ensimmäinen askel missä tahansa onnistuneessa markkinointistrategiassa kouluille ja korkeakouluille on yhteydenpito mahdollisiin opiskelijoihin WhatsApp-chatbottien kautta. Koska se on nykyajan vastine lämpimälle vastaanotolle. Nämä tekoälypohjaiset robotit voidaan ohjelmoida aloittamaan keskusteluja verkkosivustollasi tai sosiaalisen median profiileissasi vierailevien käyttäjien kanssa.

 1. Liidien sukupolvi: Chatbotit voivat tallentaa käyttäjiltä tärkeitä tietoja – heidän nimensä, yhteystietonsa ja kiinnostuksen kohteensa. Nämä tiedot muodostavat liiditietokantasi perustan.
 2. Sitoumus: He voivat tarjota kurssitietoja, vastata kyselyihin ja jopa suunnitella kampuskierroksia. Se on kuin palveluksessasi olisi 24/7 sisäänpääsyneuvoja.
 3. Henkilökohtaiset kurssisuositukset: Chatbotit voivat suositella tiettyjä kursseja tai ohjelmia käyttäjän kiinnostuksen kohteiden ja akateemisen taustan perusteella, mikä tekee alustavasta vuorovaikutuksesta kiinnostavampaa ja merkityksellisempää.
 4. Monikielinen tuki: Kansainvälisille opiskelijoille chatbotit voivat tarjota tietoa ja tukea useilla kielillä, murtaa kielimuurit ja tehdä oppilaitoksestasi helpommin saavutettavissa.
 5. Virtuaaliset kampuskierrokset: Chatbottien avulla voit ajoittaa ja toteuttaa virtuaalisia kampuskierroksia, jolloin mahdolliset opiskelijat voivat tutkia tilojasi mukavasti kotoaan käsin.
 6. Tietojen saatavuus: Chatbotit voivat tarjota välittömän pääsyn esitteisiin, pääsylomakkeisiin ja tärkeisiin asiakirjoihin, jolloin käyttäjien on helppo löytää tarvitsemansa tiedot.
 7. Aikataulu haastattelut: Botit voivat ajoittaa haastatteluja sisäänpääsyohjaajien, professorien tai nykyisten opiskelijoiden kanssa, mikä luo henkilökohtaisemman kokemuksen mahdollisille hakijoille.
kuva, jossa näkyy Google Sheets ja hello24ai WhatsApp Chatbot​

Luku 2: Hyväksytyt johdot kuin ammattilainen

Kun sinulla on terve luettelo mahdollisista liideistä, on aika erottaa vehnä akanoista. WhatsApp-chatbotit voivat auttaa tässä kriittisessä prosessissa.

 1. Tietojen analysointi: Botit voivat analysoida kerättyä dataa ja luoda liidipisteitä määrittämiesi kriteerien perusteella. Esimerkiksi opiskelijalle, joka on erittäin kiinnostunut tietystä ohjelmasta, voidaan antaa korkeampi pistemäärä.
 2. Johdinkasvatus: Hyväksyttyjen liidien jälkeen chatbotit voivat ruokkia niitä lähettämällä räätälöityjä tietoja kursseista, stipendeistä ja kampuksen elämästä. Se on kuin tippuisit liidiisi arvokkaalla sisällöllä.
 3. Käyttäytymisen seuranta: Chatbotit voivat seurata käyttäjien käyttäytymistä, kuten sivuja, joilla he vierailevat verkkosivustollasi. Näiden tietojen avulla voidaan määrittää liidin kiinnostuksen taso ja räätälöidä seurantavuorovaikutuksia sen mukaisesti.
 4. Mukautettu sisältö: Liidien tulosten perusteella chatbotit voivat lähettää mukautettua sisältöä, joka vastaa liidin kiinnostuksen kohteita ja valmiutta ilmoittautua, mikä parantaa konversion mahdollisuuksia.
 5. Interaktiiviset tietokilpailut: Sisällytä chatbotiin vuorovaikutteisia tietokilpailuja, jotka auttavat liidejä arvioimaan itse pätevyyttään ja kiinnostuksen kohteitaan ja segmentoimalla heitä entistä paremmin kohdentamista varten.
 6. Integrointi CRM-järjestelmiin: Chatbotit voivat integroitua saumattomasti Customer Relationship Management (CRM) -järjestelmiin, mikä varmistaa, että liiditietoja hallitaan tehokkaasti ja pääsy tiimisi käyttöön.
 7. A/B-testaus: Paranna chatbot-keskusteluja jatkuvasti suorittamalla A/B-testejä selvittääksesi, mitkä viestit ja kehotteet ovat tehokkaimpia liidien hyväksymisessä.

Luku 3: Muuntaminen on helppoa

Oppilaiden muuntaminen päteviksi liideiksi on perimmäinen tavoite. WhatsApp-chatbotit voivat merkittävästi helpottaa tätä siirtymistä kouluille ja korkeakouluille.

 1. Välitön apu: Botit voivat tarjota nopeita vastauksia tiedusteluihin ja ohjata mahdollisia opiskelijoita hakuprosessin läpi.
 2. Henkilökohtainen viestintä: Chatbotit voivat lähettää henkilökohtaisia viestejä, muistuttaa oppilaita määräajoista, lähettää onnitteluja hyväksymisen yhteydessä ja jopa auttaa maksumenettelyissä.
 3. Sovellusapu: Chatbotit voivat ohjata opiskelijoita hakuprosessin läpi auttaen heitä täyttämään lomakkeita, lataamaan asiakirjoja ja maksamaan maksuja, mikä yksinkertaistaa mahdollisesti monimutkaista prosessia.
 4. Automaattiset ilmoitukset: Botit voivat lähettää automaattisia ilmoituksia hakemuksen tilasta, pääsypäätöksistä ja stipendeistä pitäen opiskelijat ajan tasalla ja vähentäen ahdistusta.
 5. Taloudellinen tuki: Chatbotit voivat tarjota tietoa stipendeistä, apurahoista ja lainoista ja auttaa opiskelijoita löytämään taloudellista tukea koulutuksensa rahoittamiseen.
 6. Virtuaalinen neuvonta: Tarjoa virtuaalisia neuvontaistuntoja akateemisten ohjaajien tai ohjelmaneuvojien kanssa chatbottien kautta, mikä helpottaa opiskelijoiden tarvitsemaa ohjausta.
 7. Alumnien suosittelut: Chatbottien avulla voit jakaa menestystarinoita alumneilta, jotka voivat innostaa tulevia opiskelijoita valitsemaan oppilaitoksesi ja esitellä ohjelmiesi edut.
kuva, jossa näkyy Zoho WhatsApp Chatbot -integraatio hello24ai HubSpot CRM WhatsApp Chatbotilla

Luku 4: Oppilaiden/vanhempien sitoutumisen vahvistaminen

Suhde ei pääty ilmoittautumiseen; Se on vasta alkua. WhatsApp-chatbotit ovat pelin muuttajia pitämään oppilaasi sitoutuneina, onnellisina ja uskollisina.

 1. Akateeminen apu: Botit voivat auttaa oppilaita akateemisissa kyselyissään, ohjata heitä verkkoresursseihin ja jopa muistuttaa heitä tärkeistä päivämääristä, kuten kokeista ja tehtävistä.
 2. Tapahtumamuistutukset: Pidä opiskelijat ajan tasalla tulevista tapahtumista, seminaareista ja sosiaalisista kokoontumisista. Botit voivat myös auttaa rekisteröitymisessä ja antaa tietoja.
 3. Palautekokoelma: Käytä chatbotteja kerätäksesi palautetta opiskelijoilta, mikä auttaa sinua jatkuvasti parantamaan koulutuskokemusta.
 4. Apua kotitehtäviin: Kouluissa chatbotit voivat auttaa oppilaita kotitehtävien ongelmissa, tarjoamalla vastauksia ja selityksiä tai ohjaamalla heitä asiaankuuluviin oppimateriaaleihin.
 5. Sosiaaliset ja koulun ulkopuoliset päivitykset: Botit voivat pitää oppilaat ajan tasalla tulevista klubikokouksista, urheilutapahtumista ja muista koulun ulkopuolisista aktiviteeteista, mikä edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta.
 6. Urapalvelut: Chatbotit voivat auttaa opiskelijoita löytämään harjoittelupaikkoja, työmahdollisuuksia ja valmistautumaan haastatteluihin, mikä auttaa heidän tulevaa menestymistään.
 7. Mielenterveysresurssit: Jaa tietoa neuvontapalveluista ja mielenterveyden tuen resursseista, mikä osoittaa sitoutumisesi opiskelijoiden hyvinvointiin.
 8. Palaute kursseista: Käytä chatbotteja kerätäksesi palautetta kursseista ja professoreista, jolloin voit tehdä tietopohjaisia parannuksia opetussuunnitelmaasi.

Luku 5: Automaation voima

WhatsApp-chatbottien taika piilee automaatiossa. He pystyvät käsittelemään useita keskusteluja samanaikaisesti, mikä takaa yhtenäisen käyttökokemuksen jokaiselle käyttäjälle. Tämä vapauttaa henkilöstösi keskittymään monimutkaisempiin tehtäviin, kun taas chatbotit hallitsevat rutiinikyselyitä.

 1. Skaalautuvuus: Chatbotit voivat käsitellä rajoittamattoman määrän tiedusteluja samanaikaisesti, mikä varmistaa, ettei yksikään mahdollinen opiskelija jää odottamaan.
 2. Viestien johdonmukaisuus: Jokainen käyttäjä saa saman laadukkaan tiedon ja palvelun, mikä eliminoi inhimillisten virheiden tai epäjohdonmukaisuuksien riskin.
 3. 24/7 Saatavuus: Botit toimivat kellon ympäri palvelemalla kansainvälisiä opiskelijoita eri aikavyöhykkeillä ja majoittaen niitä, joilla on vaihtelevat aikataulut.
 4. Tiedonkeruu: Chatbotit voivat kerätä arvokasta tietoa käyttäjien mieltymyksistä, käyttäytymisestä ja yleisistä tiedusteluista, mikä auttaa sinua tarkentamaan markkinointistrategioitasi.
 5. Kustannustehokkuus: Automatisoimalla rutiinitehtävät chatbotit voivat vähentää henkilöstösi työtaakkaa, jolloin he voivat keskittyä monimutkaisempiin ja strategisempiin koulutuksen ja markkinoinnin näkökohtiin.
kuva, jossa hello24.ai on 7 suosituinta WhatsApp Chatbotin käyttötapausta OTT-alustoille liiketoiminnan kasvattamiseksi

Luku 6: Luottamuksen rakentaminen

Menestyvä oppilaitos rakentuu luottamukselle. WhatsApp-chatbotit ovat ratkaisevassa asemassa luottamuksen ylläpitämisessä ja rakentamisessa.

 1. Johdonmukaisuus: Botit tarjoavat johdonmukaisia vastauksia eivätkä pidä taukoja. Tämä luotettavuus lohduttaa käyttäjiä.
 2. Esteettömyys: Ympäri vuorokauden tavoitettavissa oleminen osoittaa sitoutumista auttamaan opiskelijoita heidän parhaaksi katsoessaan.
 3. Välitön tyydytys: Botit tarjoavat nopeita ratkaisuja, jotka saavat opiskelijat tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja kuulluiksi.
 4. Läpinäkyvyys: Varmista, että chatbotisi ilmoittaa selvästi, että se on AI-avustaja. Tämä läpinäkyvyys rakentaa luottamusta, koska käyttäjät tietävät olevansa vuorovaikutuksessa koneen kanssa, eivät sellaisenaan esittävän ihmisen kanssa.
 5. Turvatoimet: Varmista korkeimmat tietoturva- ja yksityisyysstandardit ja varmista käyttäjille, että heidän tietonsa ovat turvassa.
 6. Palautemekanismi: Ota käyttöön järjestelmä, jossa käyttäjät voivat antaa palautetta vuorovaikutuksestaan chatbotin kanssa, mikä mahdollistaa jatkuvan parantamisen.
 7. Ihmisen eskalaatio: Sisällytä käyttäjille mahdollisuus puhua ihmisen edustajan kanssa, jos chatbot ei pysty ratkaisemaan heidän kyselyään, mikä osoittaa, että olet sitoutunut tarjoamaan kattavaa tukea.
 8. Säännölliset päivitykset: Pidä chatbotisi vastaukset ajan tasalla viimeisimmistä tiedoista, tapahtumista ja oppilaitoksessasi tapahtuneista muutoksista, mikä säilyttää tarkkuuden ja luotettavuuden.

Luku 7: Haasteet ja huomioita

WhatsApp-chatbottien käyttöönotto ei tietenkään ole vailla haasteita. Varmista, että chatbotin vastaukset vastaavat tarkasti yleisösi kehotuksia, että se kunnioittaa käyttäjien yksityisyyttä ja että siirtyminen robotista ihmisen vuorovaikutukseen on tarvittaessa saumaton.

 1. Sisällön tarkkuus: Tarkista ja päivitä chatbotin vastaukset säännöllisesti varmistaaksesi tarkkuuden, erityisesti usein muuttuvien tietojen, kuten pääsyvaatimusten ja määräaikojen, osalta.
 2. Yksityisyys ja tietoturva: Ylläpidä tiukkoja tietosuojakäytäntöjä chatbotin keräämien henkilökohtaisten tietojen turvaamiseksi.
 3. Käyttäjäkoulutus: Kouluta chatbotisi tunnistamaan ja käsittelemään sopimatonta tai loukkaavaa kieltä, mikä takaa kunnioittavan ja ammattimaisen käyttökokemuksen.
 4. Ihmisen valvonta: Suunnittele ihmisen valvontamekanismi, joka voi puuttua asiaan, kun chatbot kohtaa monimutkaisia tai arkaluonteisia ongelmia, jotka vaativat henkilökohtaista kosketusta.
 5. Palautteen integrointi: Analysoi jatkuvasti käyttäjien palautetta tunnistaaksesi alueet, joilla chatbotia voidaan parantaa, mikä tekee siitä tehokkaamman liidien luomisessa ja sitouttamisessa.
Kuvassa Hello24.ai:n WhatsApp-automaation asiakkaiden säilyttäminen

Viimeiset sanat WhatsApp-chatboteista kouluille ja korkeakouluille

Maailmassa, jossa koulutus ja teknologia törmäävät, mahdollisuudet ovat loputtomat! 🌍

🚀 WhatsApp-chatbotit ovat vain yksi esimerkki siitä, kuinka innovatiiviset ratkaisut voivat muuttaa tapaamme oppia ja osallistua koulutussisältöön.

On tärkeää pysyä ajan tasalla jatkuvasti kehittyvistä maisemista edtech ja chatbot-tekniikkaa.

Joten jos haluat uusimmat tiedot tai jos harkitset chatbottien käyttöönottoa oppilaitos, ei ole parempaa aikaa kuin nyt…

💬 Puhu chatbotille 🤖 Asiantuntija!

Pysy ajan tasalla, tutustu uusimpiin saavutuksiin ja ota vastaan koulutusteknologian tulevaisuus.

Anna asiantuntijoiden opastaa sinua chatbottien tehokkaassa hyödyntämisessä jatkuvasti muuttuvassa 🎓koulutuksen maailmassa.

kuva Asiakkaan, joka teki siitä suuren vuonna 2023 hello24ailla

UKK

Mikä on WhatsApp-chatbot kouluille ja korkeakouluille?

Oppilaitokset voivat käyttää WhatsApp-chatbotteja viestinnän automatisointiin ja tietojen tarjoamiseen opiskelijoille ja tuleville opiskelijoille.

Miten WhatsApp-chatbotit voivat hyödyttää kouluja ja korkeakouluja?

WhatsApp-chatbotit voivat tehostaa liidien luomista, parantaa opiskelijoiden sitoutumista ja virtaviivaistaa pääsyprosesseja.

Ovatko WhatsApp-chatbotit käyttäjäystävällisiä opiskelijoille ja henkilökunnalle?

Kyllä, WhatsApp-chatbotit on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi, ja ne tarjoavat kätevän tavan olla vuorovaikutuksessa ja kerätä tietoja.

Toimivatko WhatsApp-chatbotit kansainvälisille opiskelijoille?

Ehdottomasti WhatsApp-chatbotit voivat tarjota monikielistä tukea, mikä tekee niistä sopivia kansainvälisille opiskelijoille.

Millaista tietoa WhatsApp-chatbotit voivat tarjota opiskelijoille?

WhatsApp-chatbotit voivat tarjota tietoja kursseista, kampustapahtumista, pääsymenettelyistä, stipendimahdollisuuksista ja muusta.

Kuinka WhatsApp-chatbotit auttavat koulujen ja korkeakoulujen liidien luomisessa?

WhatsApp-chatbotit voivat kaapata käyttäjätietoja ja ohjata potentiaalisia opiskelijoita sisäänpääsyprosessin läpi ja kasvattaa liidejä tehokkaasti.

Voivatko WhatsApp-chatbotit auttaa virtuaalisilla kampuskierroksilla?

Kyllä, WhatsApp-chatbotit voivat ajoittaa ja toteuttaa virtuaalisia kampuskierroksia, mikä tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen tavan tutustua tiloihin etänä.

Käytetäänkö WhatsApp-chatbotteja akateemiseen tukeen?

Ehdottomasti chatbotit voivat auttaa opiskelijoita akateemisissa kyselyissä, ohjata heidät resursseihin ja tarjota muistutuksia tehtävistä ja kokeista.

Kuinka koulut ja korkeakoulut voivat ottaa käyttöön WhatsApp-chatbotteja?

WhatsApp-chatbottien käyttöönotto edellyttää niiden integrointia oppilaitoksen verkkosivuille ja markkinointikanaviin. Asiantuntijat voivat ohjata laitoksia asennuksen läpi.

Mikä on WhatsApp-chatbottien tulevaisuus koulutuksessa?

Tulevaisuus näyttää lupaavalta, sillä WhatsApp-chatboteista tulee olennainen osa koulutusta, ne auttavat opiskelijoita ja parantavat yleistä oppimiskokemusta.

Voivatko WhatsApp-chatbotit tarjota reaaliaikaista tukea opiskelijoiden kyselyille?

Kyllä, WhatsApp-chatbotit tarjoavat välittömiä vastauksia opiskelijoiden kyselyihin, mikä parantaa käyttäjien tyytyväisyyttä ja tukea.

Mitä toimenpiteitä on käytössä käyttäjätietojen yksityisyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi WhatsApp-chatbottien avulla?

Oppilaitokset varmistavat, että WhatsApp-chatbotit noudattavat tiukkoja tietosuojakäytäntöjä käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi.

Kuinka WhatsApp-chatbotit auttavat keräämään opiskelijoiden palautetta?

Chatbotit voivat aktiivisesti kerätä opiskelijoiden palautetta kursseista, professoreista ja yleisestä koulutuskokemuksesta, mikä helpottaa jatkuvaa parantamista.

Onko WhatsApp-chatbottien mukauttaminen helppoa koulun tai korkeakoulun erityistarpeiden mukaan?

Kyllä, WhatsApp-chatbotit voidaan räätälöidä vastaamaan oppilaitosten ainutlaatuisia vaatimuksia ja brändäystä.

Mitkä ovat menestyneitä tapaustutkimuksia kouluista ja korkeakouluista, jotka käyttävät WhatsApp-chatbotteja?

Maailmanlaajuisesti on lukuisia esimerkkejä kouluista ja korkeakouluista, jotka ovat hyötyneet WhatsApp-chatboteista, mikä on lisännyt sitoutumista, virtaviivaistanut sisäänpääsyä ja parantanut oppilaiden kokemuksia.

Noin Hello24.ai

Hello24.ai on keskustelupohjainen kaupankäyntialusta, joka auttaa yrityksiä sitouttamaan asiakkaita WhatsAppiin. Alustamme mahdollistaa sinulle 

 • Tuplaa myyntisi ohjatulla WhatsApp-myynnillä
 • Hanki 10x ROAS markkinointikuluilla
 • Automatisoi asiakastukikyselyt

Uusimmat viestit

Seuraa meitä

Tilaa uutiskirjeemme