Käyttöehdot

Yleiskatsaus

Tätä verkkosivustoa ja alustaa ylläpitää Hello24 Digicom Private Limited. Koko sivustolla termit "me", "me" ja "meidän" viittaavat Hello24 Digicom Private Limited.

Tarjoamme tämän verkkosivuston, mukaan lukien kaikki tältä sivustolta saatavilla olevat tiedot, työkalut ja palvelut sinulle, käyttäjälle, edellyttäen, että hyväksyt kaikki tässä mainitut ehdot, käytännöt ja huomautukset.

Vierailemalla sivustollamme ja/tai ostamalla jotain meiltä, osallistut "Palveluumme" ja sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja ("Palveluehdot", "Ehdot"), mukaan lukien nämä lisäehdot ja -käytännöt johon viitataan tässä ja/tai saatavilla hyperlinkin kautta. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia sivuston käyttäjiä, mukaan lukien rajoituksetta käyttäjät, jotka ovat selaimia, myyjiä, asiakkaita, kauppiaita ja/tai sisällöntuottajia.

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen kuin avaat tai käytät verkkosivustoamme. Kun avaat tai käytät mitä tahansa sivuston osaa, sitoudut noudattamaan näitä palveluehtoja. Jos et hyväksy kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, et voi käyttää verkkosivustoa tai käyttää palveluita. Jos näitä palveluehtoja pidetään tarjouksena, hyväksyminen rajoittuu nimenomaisesti näihin käyttöehtoihin.

Myös kaikki nykyiseen kauppaan lisätyt uudet ominaisuudet tai työkalut ovat käyttöehtojen alaisia.

Osa 1: Johdanto

1.1 Hello24 on Facebookin valtuuttama itsenäinen ohjelmistotoimittaja, joka jakaa WhatsApp Business Solutions ("WABS") asiakkailleen tai asiakkaiksi kelpaaville kolmansille osapuolille.
1.2 Tämän vuoksi osapuolet sopivat seuraavasti.

Osa 2: Määritelmät

2.1 "Liikeehdot" tarkoittaa FB:n sovellettavia WABS-ehtoja (www.whatsapp.com/legal/business-terms/).
2.2 "Asiakas" tai "Asiakas" tarkoittaa yritystä, joka on oikeutettu WhatsApp-yritystiliin ("WABA") Yritysehtojen mukaisesti ja joka ei jaa, myy, jälleenmyy tai vuokraa WABS-tiedostoja kolmansille osapuolille.
2.3 "Keskustelu" tarkoittaa Meta for WhatsApp API:n määrittelemää termiä Keskustelu alkaa, kun keskustelun ensimmäinen liikeviesti toimitetaan joko asiakkaan aloittamana tai vastauksena käyttäjän viestiin. Asiakas ja käyttäjät voivat vaihtaa minkä tahansa määrän viestejä, mukaan lukien malliviestit, 24 tunnin keskusteluistunnon aikana ilman lisäkuluja. Jokainen 24 tunnin keskustelukerta johtaa yhdellä latauksella.

Osa 3: Palveluehdot

3.1. Hyväksymällä nämä käyttöehdot vakuutat, että olet vähintään täysi-ikäinen asuinvaltiossasi tai maakunnassasi tai että olet täysi-ikäinen asuinvaltiossasi tai maakunnassasi ja olet antanut meille suostumuksesi salli alaikäisten huollettaviensi käyttää tätä sivustoa.

3.2. Hyväksymällä nämä käyttöehdot hyväksyt, että sinulla on oikeus toimia "asiakkaaksi" kutsutun laillisen yrityksen puolesta.

3.3. Et saa käyttää tuotteitamme/palveluitamme mihinkään laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen, etkä Palvelua käyttäessäsi saa rikkoa lainkäyttöalueellasi olevia lakeja (mukaan lukien tekijänoikeuslakeja, mutta ei niihin rajoittuen).

3.4. Et saa välittää matoja tai viruksia tai mitään tuhoisaa koodia.

3.5. Minkä tahansa Ehtojen rikkominen tai rikkominen johtaa Palvelujesi välittömään lopettamiseen.

3.6. Ymmärrät, että sisältösi (lukuun ottamatta luottokorttitietoja) voidaan siirtää salaamattomana ja sisältää (a) lähetyksiä eri verkkojen kautta; ja (b) muutokset yhdistävien verkkojen tai laitteiden teknisten vaatimusten mukauttamiseksi. Luottokorttitiedot salataan aina verkkosiirron aikana.

3.7. Sitoudut olemaan jäljentämättä, monistamatta, kopioimatta, myymättä, jälleenmyymättä tai hyödyntämättä mitään Palvelun osaa, Palvelun käyttöä tai pääsyä Palveluun tai minkään yhteydenottoihin verkkosivustolla, jonka kautta palvelu tarjotaan, ilman meidän nimenomaista kirjallista lupaamme. .

Osa 4: Lisenssi

4.1 Asiakkaan tulee toimittaa Hello24:lle tilaukset lisenssien saamiseksi hinnoittelusivun @ www.hello24.ai/pricing/ mukaisesti.
4.2 Hinta ja maksuehdot on esitetty kohdassa hintasivu. Hinnat on ilmoitettu ilman veroja.
4.3 Hello24 varaa oikeuden muuttaa hintoja kattamaan lisääntyneet tai alentuneet henkilöstökulut ja muut toimintakulut. Korotuksista ilmoitetaan kirjallisesti tai tekstiviestillä vähintään kuuden viikon varoitusajalla. Jos Asiakas ei hyväksy maksun oikaisua, Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen siihen päivään asti, jolloin korotetut hinnat tulevat voimaan.

Osa 5: Pääsy Hello24-liittymään

5.1 Asiakas voi käyttää Hello24-käyttöliittymää tämän sopimuksen tarkoituksia varten ja tämän sopimuksen voimassaoloaikana. Asiakas ei saa käyttää Hello24-liitäntää millään tavalla, joka saattaa häiritä Hello24-liitännän toimittamista, eikä hän saa ladata, muuttaa, käännellä, kopioida tai jakaa Hello24-liitäntää.
5.2 Hinta- ja palvelutasot, jotka koskevat pääsyä Hello24-liittymään, on esitetty kohdassa hintasivu.

Osa 6: Ei esityksiä

6.1 WABS-palvelut tarjotaan suoraan Asiakkaalle. Molemmat Osapuolet ovat tietoisia siitä, että tätä tarkoitusta varten Asiakas ja Hello24 solmivat suoran sopimussuhteen.
6.2 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta edustaa toista Osapuolta, toimia toisen osapuolen puolesta tai esittää minkäänlaisia esityksiä toisen osapuolen puolesta.

Osa 7: Työkyvyttömyys

Molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, että FB voi milloin tahansa peruuttaa Hello24:n aseman ISV:nä tai levittää WABS:ää tai muuten rajoittaa tai lopettaa Hello24:n kykyä täyttää tämä sopimus.

Osa 8: Irtisanominen

8.1 Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona olet nimenomaisesti hyväksynyt nämä ehdot valitsemalla valintaruudun maksusivulla ja suorittamalla maksun ("Voimaantulopäivä"), ja se jatkuu, kunnes sinä tai Hello24 peruutat tilauksen ("Sopimuskausi").
8.2 Tämän sopimuksen allekirjoittamisen ja sen voimaantulopäivän myötä kaikki aiemmat samankaltaiset sopimussuhteet Asiakkaan ja Hello24:n välillä päättyvät ja vain tämä sopimus on voimassa.
8.3 Hello24 varaa oikeuden keskeyttää tai irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa, (i) jos FB peruuttaa Hello24:n tilan ISV:nä; tai (ii) FB:n pyynnöstä tällaiset pyynnöt ovat FB:n harkinnassa; tai (iii) jos Asiakkaan tai sen asiakkaiden rikkomuksesta tai toistuvista rikkomuksista johtuen sovellettavia ehtoja Hello24:n tila on vaarassa; iv) yli 21 päivän maksuviivästykset.

Kohta 9: Vastuunrajoitus

9.1 Hello24:n vastuu tietojen katoamisesta rajoittuu niihin kustannuksiin ja ponnisteluihin, jotka osapuolelle tyypillisesti aiheutuisi tietojen palauttamisen yhteydessä, kun hän on säännöllisesti ja kohtuullisesti luonut tiedoistaan varmuuskopioita.
9.2 Hello24:n tämän sopimuksen mukainen enimmäisvastuu on sama kuin kaikkien korvausten arvo (pois lukien WhatsApp-maksut) Hello24:lle edellisenä vaatimusta edeltävänä kuukautena.
9.3 Ns. Force Majeure -tapauksissa, eli tapahtumissa, jotka eivät ole osapuolen kohtuullisen hallinnan ulkopuolella ja joita osapuoli ei voi voittaa kohtuullisella huolellisuudella, Sopimus, mukaan lukien asiaan liittyvät Maksut, keskeytetään siltä osin kuin se vaikuttaa niihin. Tämä koskee erityisesti tulipaloja, räjähdyksiä, tulvia, sotia, kapinoita, saartoja, kauppasaartoja ja työkiistoja. Estetty osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle ilman aiheetonta viivytystä.

Osa 10: Takuu

10.1 Emme takaa, edusta tai takaa, että palvelumme käyttö on keskeytyksetöntä, oikea-aikaista, turvallista tai virheetöntä.

10.2 Emme takaa, että palvelun käytöstä saatavat tulokset ovat tarkkoja tai luotettavia.

10.3 Hyväksyt nimenomaisesti, että palvelun käyttö tai kyvyttömyys käyttää palvelua on omalla vastuullasi. Palvelu ja kaikki sinulle palvelun kautta toimitetut tuotteet ja palvelut tarjotaan (paitsi toisin kuin me nimenomaisesti ilmoitamme) "sellaisenaan" ja "saatavillasi" käyttöösi ilman minkäänlaista vakuutusta, takuita tai ehtoja, joko nimenomaisia tai oletettuja, mukaan lukien kaikki oletetut takuut tai ehdot kaupallisuudesta, kaupallisesta laadusta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, kestävyyteen, omistukseen ja loukkaamattomuuteen.

OSA 11 – KORVAUS

Suostut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään Hello24 Digicom Private Limitedin vaarattomana ja emoyhtiömme, tytäryhtiömme, tytäryhtiömme, kumppanimme, toimihenkilömme, johtajamme, agenttimme, urakoitsijamme, lisenssinantajamme, palveluntarjoajamme, alihankkijamme, tavarantoimittajamme, harjoittelijamme ja työntekijämme, jotka ovat vaarattomia kolmansien osapuolien esittämille vaatimuksille tai vaatimuksille, mukaan lukien kohtuulliset asianajopalkkiot. johtuen näiden palveluehtojen tai niihin viitaten sisältyvien asiakirjojen rikkomisesta tai lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta.

Kohta 12: Hyvitys

Emme hyvitä maksua, jos haluat peruuttaa tilauksesi kesken tilauskauden. Kaikki palvelumme veloitetaan kuukausittain tai vuosittain.

Osa 13: Henkilötiedot

Henkilötietojesi lähettämistä verkkosivuston kautta säätelee Tietosuojakäytäntömme.

Kohta 14: Koko sopimus

Se, että emme käytä tai pane täytäntöön jotakin näiden Palveluehtojen oikeutta tai määräystä, ei tarkoita luopumista kyseisestä oikeudesta tai määräyksestä.

Nämä Palveluehdot ja kaikki tälle sivustolle tai Palveluun julkaisemamme käytännöt tai toimintasäännöt muodostavat sinun ja meidän välisen koko sopimuksen ja yhteisymmärryksen, ja ne säätelevät palvelun käyttöäsi ja korvaavat kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopimukset, viestit ja ehdotukset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia, sinun ja meidän välillämme (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki aiemmat käyttöehtojen versiot).

Mahdollisia epäselvyyksiä näiden käyttöehtojen tulkinnassa ei voida tulkita laatijaa vastaan.

Kohta 15: Sovellettava laki

Näitä palveluehtoja ja kaikkia erillisiä sopimuksia, joilla tarjoamme sinulle palveluita, säätelevät Intian lait ja tulkitaan niiden mukaisesti.

Kohta 16: Palveluehtojen muutokset

Voit tarkistaa käyttöehtojen uusimman version milloin tahansa tällä sivulla.

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan päivittää, muuttaa tai korvata minkä tahansa osan näistä palveluehdoista julkaisemalla päivityksiä ja muutoksia verkkosivustollemme. On sinun vastuullasi tarkistaa verkkosivustomme säännöllisesti muutosten varalta. Jos jatkat verkkosivustomme tai Palvelumme käyttöä tai pääsyä niihin näiden palveluehtojen muutosten lähettämisen jälkeen, hyväksyt nämä muutokset.

Osa 17: Yhteystiedot

Palveluehtoja koskevat kysymykset tulee lähettää meille osoitteeseen support@hello24.in.