"constant contact" ecommerce - Blog

Artiklar om konversationshandel.

#10 skäl till varför din 🛒e-handelsmarknadsföringsstrategi för Finlands marknad också borde ha WhatsApp 🤖Chatbot Automation

april 10th, 2024

Hey Sinuhet, want to supercharge your eCommerce Marketing in Finland with a secret weapon called WhatsApp? Salutations Finnish e-commerce marketing expert… As an eCommerce Marketer, you’ve likely mastered the digital game, but there’s a new frontier waiting to be Finnish-ized: WhatsApp chatbot Automation. So buckle up, because this is about to take your marketing strategy […]


#20 WhatsApp Marketing and Shop Automation Idéer och tips för D2C och B2C-företag i Italien

9 mars 2024

Ciao marknadsförare! Trött på samma gamla whatsapp marknadsföringsstrategier för din butik som inte verkar fungera för dig i Italien? Gör dig då redo att explodera din försäljning i Italien! WhatsApp är den mest populära meddelandeappen i Italien, och med verktyg för butiksautomatisering vid din sida kan du förvandla din D2C och B2C […]