What is the 24-hour rule in WhatsApp Business - Blog

Artiklar om konversationshandel.

Kan jag använda WhatsApp Chat-Box för att skicka meddelanden till kunder direkt efter 24 timmar?

november 16th, 2023

Nej, WhatsApp har en 24-timmarsregel som är ett standardmeddelandefönster under vilket du kan chatta och skicka meddelanden direkt till kunder utan ytterligare meddelandemallar. Detta kallas ofta för "24-timmarsregeln" eller "sessionsfönster". Under denna period kan du initiera samtal och svara på kundförfrågningar utan begränsningar.