About your WhatsApp Business message template’s quality rating - Blog

Artiklar om konversationshandel.

Vad är WhatsApp API – Leveranshastighet för sändningsmeddelanden?

30 november 2023

WhatsApp API-sändningsmeddelandeleveranshastigheten hänvisar till den hastighet med vilken meddelanden som skickas via WhatsApp API levereras till mottagarna. Det är ett kritiskt mått för företag som förlitar sig på WhatsApp för kundengagemang, marknadsföring och andra kommunikationsändamål. Leveranshastigheten på whatsapp-sändningskampanjer är normalt 80-95% och påverkas av […]