10 difference between branding and marketing - Blog

Artiklar om konversationshandel.

Stör branschen: banbrytande varumärkesbyggande och WhatsApp 🤖Marknadsföringstaktik

april 29th, 2024

Branding and Marketing are two sides of the same coin, working together to create a successful business on whatsapp as well. Here’s a breakdown to understand it better with some examples: 📌Branding before Marketing: Your North Star on WhatsApp Think of your brand as your company’s spirit animal. It’s the unique blend of values, mission, […]


Varför integrera WhatsApp Chatbot med Zoho CRM?

28 juni 2023

I dagens snabba affärslandskap är det avgörande för hållbar tillväxt att fånga och vårda potentiella kunder effektivt. 🎯📈 Med framväxten av meddelandeappar har integrationen av chatbots i din strategi för att fånga potentiella kunder blivit en spelomvandlare. 💬🤖 En sådan kraftfull lösning är Hello24.ais anpassade plan, som erbjuder sömlös Zoho WhatsApp chatbot-integration. 💪📱 I den här bloggen kommer vi att fördjupa oss […]