"whatsapp sales automation tools" - Blog

Artiklar om konversationshandel.

💥Crush Lead Management: 🗃️ CRM + WhatsApp Chatbot 🤖 för din affärsframgång

maj 22nd, 2024

Hey, are you feeling the pressure to stand out in a crowded marketplace? We get it. Customers are bombarded with choices, and competition is fierce. But what if you could unlock a secret weapon that personalizes the customer journey, boosts engagement, and skyrockets your sales? We’re talking about the dynamic duo of CRM and WhatsApp […]


Kan jag ansluta WhatsApp Chatbot till en CRM?

6 november 2023

🚀 I den ständigt föränderliga världen av kundrelationshantering (CRM) och kommunikationsteknik, söker företag ständigt innovativa sätt att öka kundernas engagemang och effektivisera sin verksamhet. 💬 WhatsApp, en av världens mest populära meddelandeappar, har blivit ett viktigt verktyg för företag som vill få kontakt med sina kunder. Men kan du ta det […]