fbpx

Kan jag lägga till fler än 3 knappar i en WhatsApp-meddelandemall?

Bild som visar vanliga frågor om kan jag lägga till fler än 3 knappar i en WhatsApp-meddelandemall från hello24.ai

Ja, du kan lägga till mer än 3 knappar i en WhatsApp-meddelandemall och gör det massutsändningsmeddelanden till din publik.

Men då är nästa fråga varför?

Utökade alternativ för användare: Genom att tillhandahålla fler knappar kan företag erbjuda ett bredare utbud av val till användarna. Denna flexibilitet kan vara särskilt värdefull i scenarier där det finns flera åtgärder eller svar tillgängliga, vilket ger användarna en mer omfattande och skräddarsydd upplevelse.

Strömlinjeformad navigering: Ytterligare knappar kan leda till en mer strömlinjeformad navigeringsprocess i meddelandemallen. Användare kan komma åt specifika funktioner eller information direkt, vilket minskar behovet av flera interaktioner och skapar en mer effektiv användarresa.

Förbättrad interaktivitet: Att öka antalet knappar främjar större interaktivitet i meddelandet. Användare kan engagera sig i en mängd olika alternativ, vilket förbättrar deras övergripande upplevelse och gör interaktionen mer dynamisk och engagerande.

Olika uppmaningsmöjligheter (CTA): Med fler knappar kan företag införliva en mängd olika uppmaningselement. Oavsett om det är att uppmana användare att besöka en webbplats, göra ett köp eller delta i en undersökning, möjliggör ytterligare knappar en mer mångsidig uppsättning uppmaningar som är skräddarsydda för specifika mål.

Förbättrad användarvägledning: Ytterligare knappar gör det möjligt för företag att vägleda användare mer effektivt genom olika steg eller åtgärder. Detta är särskilt fördelaktigt när man förmedlar komplex information eller leder användare genom en rad interaktioner, vilket förbättrar den övergripande klarheten i kommunikationen.

bild som visar WhatsApp-meddelandemall för hello24.ai

Nu är nästa fråga "varför bör du inte" lägga till mer än 3 knappar i en WhatsApp meddelandemall design for online business?

Rörigt användargränssnitt: Att lägga till för många knappar kan störa användargränssnittet, vilket leder till en visuellt överväldigande upplevelse. Detta kan leda till förvirring och göra det utmanande för användare att snabbt identifiera och välja önskat alternativ.

Användarförvirring: För många knappar kan förvirra användare, vilket gör det svårt för dem att urskilja de mest relevanta eller viktiga alternativen. Denna förvirring kan leda till att användare gör oavsiktliga val eller, värre, överger interaktionen helt och hållet.

Högre sannolikhet för meddelandeavvisning: WhatsApp har strikta riktlinjer för meddelandemallar, och överskridande av det tillåtna antalet knappar kan resultera i meddelandeavvisning. Detta kan störa kommunikationsflöden och hindra den avsedda interaktionen mellan företag och användare.

Potentiell för överbelastning av information: Att ta med flera knappar kan locka företag att överbelasta meddelandet med information. Användare kan bli överväldigade av den stora mängden val och information som presenteras, vilket leder till en mindre effektiv och njutbar interaktion.

Mobilskärmsbegränsningar: Mobilskärmar har begränsad egendom, och att lägga till många knappar kan leda till en trång layout, särskilt på mindre enheter. Detta kan äventyra användarupplevelsen, vilket gör det svårare för användare att interagera sömlöst med budskapet.

Minskat användarengagemang: Ett överskott av knappar kan försvaga effekten av varje alternativ, vilket kan leda till beslutsutmattning för användarna. När användarna står inför för många val är det mindre troligt att de engagerar sig eller gör ett val, vilket minskar budskapets övergripande effektivitet.

Att i slutändan skapa värde för din publik bör vara huvudmålet. Och knappar kan läggas till beroende på användningsfall. Exempel: Produktundersökning, Introduktion av funktionaliteten eller funktionerna som en kund kan kontrollera på ditt varumärkes whatsapp och mer.

Vill du veta mer om hello24.ai WhatsApp Broadcast Tool?

Ungefär Hello24.ai

Hello24.ai är en konversationshandelsplattform som hjälper företag att engagera kunder på WhatsApp. Vår plattform gör det möjligt för dig att 

  • Dubbla din försäljning med guidad WhatsApp-försäljning
  • Få 10x ROAS på marknadsföringsutgifter
  • Automatisera kundsupportfrågor

Nya Inlägg

Följ oss

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev