aisensy - Blog

Keskustelevaa kaupankäyntiä käsitteleviä artikkeleita.

Verkkokaupan tärkeimmät asiakkaiden säilyttämismittarit​

21. syyskuuta, 2022

Asiakkaiden säilyttäminen tarkoittaa yrityksen kykyä säilyttää tai ansaita takaisin asiakkaitaan tietyn ajanjakson aikana. Katsotaanpa sen mittareita.