4 p's - Blog

Keskustelevaa kaupankäyntiä käsitteleviä artikkeleita.

Conversing Conversations: Lopullinen opas oikean WhatsApp-markkinointi- ja Shopify-chatbot-automaatiotyökalun valitsemiseen

huhtikuu 20th, 2024

Shopify stores take flight with strong customer connections. WhatsApp chatbot boasts sky-high open rates and a hyper personal touch, which is a game-changer for engagement. However, managing chats and marketing efforts can quickly become a juggling act. Enter the magic of automation also by Hello24Ai a Meta Tech Partner. The right tool empowers you to […]


#5-strategiat #10:llä todellisia esimerkkejä, joita sisältömarkkinointitoimisto voi käyttää liidien muuntamiseen ja 3x sitouttamiseen

maaliskuu 21st, 2024

Whether you’re a seasoned founder of a content marketing agency or a budding marketer, you’ve stumbled upon the ultimate destination for mastering lead conversion strategies. 💼💡 In this blog, we’re your trusted companions on the journey to enhancing your agency’s sales prowess. With a dash of emoji flair, we’ll navigate through the maze of tactics, […]


Ratkaiseva liiketoimintapäätös: sisäinen tiimi vai digitaalinen markkinointitoimisto WhatsApp-automaatiolle?

8. joulukuuta 2023

🚀 Sukella kanssamme digitaalisen markkinoinnin nopeatempoiseen maailmaan. Kun yritykset/brändit kilpailevat yhteydenpidosta, sitoutumisesta ja myymisestä asiakkailleen WhatsApp-automaation avulla. Keskeinen kysymys nousee esiin: rakentaa talon sisäinen tiimi 🏢 tai palkata digitaalinen markkinointitoimisto 🤝 hoitamaan heidän WhatsApp-automaatiostrategiaansa? Mietitään yhdessä plussat ja miinukset […]