"constant contact" ecommerce - Blog

Keskustelevaa kaupankäyntiä käsitteleviä artikkeleita.

#10 syytä, miksi 🛒verkkokaupan markkinointistrategiassasi Suomen markkinoille pitäisi olla myös WhatsApp 🤖 Chatbot Automation

huhtikuu 10th, 2024

Hey Sinuhet, want to supercharge your eCommerce Marketing in Finland with a secret weapon called WhatsApp? Salutations Finnish e-commerce marketing expert… As an eCommerce Marketer, you’ve likely mastered the digital game, but there’s a new frontier waiting to be Finnish-ized: WhatsApp chatbot Automation. So buckle up, because this is about to take your marketing strategy […]