amul ice cream marketing strategy - Blog

Άρθρα για το Συνομιλητικό Εμπόριο.

10 Marketing Strategies on How 🍦Ice Cream Business Brands Can Use WhatsApp to 📊Increase Brand Awareness and 💰Sales

Ιούνιος 10th, 2024

Dreaming of scooping up more sales and brand loyalty this season? Look no further than the messaging app that’s melting hearts (and freezers!): WhatsApp. This post reveals – 📌10 creative marketing strategies that will transform your 🍦ice cream business into a WhatsApp rockstar Keeping your customers cool, connected, and coming back for more. Get ready […]


#10 νικητικοί τρόποι δημιουργίας και 🎯Μετατροπής δυνητικών πελατών με τη διαφήμιση WhatsApp 💰Καμπάνια

Απρίλιος 27th, 2024

Imagine this about whatsapp advertising campaign: you’re scrolling through WhatsApp, catching up with friends, when suddenly, an irresistible offer pops up – a free consultation with a leading fitness expert, delivered straight to your phone. Intrigued, you tap a button, and within seconds, you’re chatting with a friendly whatsapp chatbot, ready to book your spot. […]


¡Hola Argentina! WhatsApp Marketing Hacks για να κλιμακώσετε το ηλεκτρονικό σας εμπόριο🛒 Αυτοκρατορία

Απρίλιος 26th, 2024

Argentina, land of the whatsapp chatbot marketing tango and… ecommerce dominance? You bet! With sky-high WhatsApp usage, it’s a marketer’s dream. But how do you tap into this potential and skyrocket your sales to the top? Look no further than WhatsApp chatbots and WhatsApp Shops! 📌Here’s how this WhatsApp Chatbot Marketing plus Shop can turn […]


Σπάσιμο του κώδικα: Τα 4P και 4C της επιτυχίας μάρκετινγκ WhatsApp

Απρίλιος 23rd, 2024

As marketers, we know the power of WhatsApp. It’s a direct line to our audience, a platform teeming with potential. But with so much competition, how do we cut through the noise and truly connect? The answer lies in a strategic blend of two well-established frameworks: the 4Ps of Marketing Mix and the 4C of […]


Conquering Conversations: Ο απόλυτος οδηγός για το πώς να επιλέξετε το σωστό εργαλείο μάρκετινγκ WhatsApp & Shopify Chatbot Automation

Απρίλιος 20th, 2024

Shopify stores take flight with strong customer connections. WhatsApp chatbot boasts sky-high open rates and a hyper personal touch, which is a game-changer for engagement. However, managing chats and marketing efforts can quickly become a juggling act. Enter the magic of automation also by Hello24Ai a Meta Tech Partner. The right tool empowers you to […]


Επανάσταση στο FMCG🛒 Marketing: Πώς τα Chatbots αυξάνουν τις πωλήσεις στο 💬WhatsApp

Απρίλιος 19th, 2024

Γεια σου, γνώστης ψηφιακού μάρκετινγκ! Είστε έτοιμοι να ανεβάσετε την επωνυμία σας FMCG (πλήρης μορφή: Fast Moving Consumer Goods) στο επόμενο επίπεδο με το WhatsApp Chatbot Marketing; Αλλά περιμένετε… 📌Πρώτα, ας μιλήσουμε λίγο για την πιο συχνή ερώτηση σχετικά με το τι είναι τα προϊόντα FMCG (σημαίνουν) για άλλους που δεν το γνωρίζουν πολύ. FMCG (Γρήγορο […]


#10 WhatsApp Chatbot🤖 Στρατηγικές μάρκετινγκ για το Μεξικάνικο ηλεκτρονικό εμπόριο🛒 Επωνυμίες για να παραμείνουν μπροστά από την καμπύλη

Απρίλιος 16th, 2024

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, οι επωνυμίες ηλεκτρονικού εμπορίου διερευνούν συνεχώς καινοτόμους τρόπους για να προσελκύσουν πελάτες και να ξεχωρίσουν στον ανταγωνισμό. Το μάρκετινγκ chatbot WhatsApp παρουσιάζει μια σφαίρα δυνατοτήτων για επωνυμίες ηλεκτρονικού εμπορίου στο 🇲🇽 Μεξικό, διευκολύνοντας συνδέσεις σε πραγματικό χρόνο, εξατομικευμένες προτάσεις και εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών. Η ενσωμάτωση των chatbots WhatsApp με πλατφόρμες όπως το Shopify και το WooCommerce ανοίγει δρόμους για προσαρμοσμένες, […]


Κατακτήστε την Εμπορική Πολιτική Γιατί και Πώς της WhatsApp🛒

Απρίλιος 12th, 2024

Ready to kick your ecommerce business up a notch and turn it into a sales sensation with WhatsApp Commerce? You’re in for a treat! WhatsApp Commerce is like having a secret weapon up your sleeve, helping you connect with customers in a personal way and turn those connections into cash (who doesn’t love a bit […]


Κυριαρχήστε στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο Βέλγιο: 15 τρόποι για να κερδίσετε με το WhatsApp Chatbot Marketing

Απρίλιος 9th, 2024

Are you looking for ways to take your eCommerce brand in Belgium to the next level? Look no further than WhatsApp (Chatbot Marketing), the messaging giant beloved by over 70% of your target audience. With a WhatsApp Chatbot, you can turn those WhatsApp-loving Belgians into loyal customers. 📌What’s a WhatsApp Chatbot? Imagine a tireless salesperson […]


Unlock WhatsApp 💬Conversions: The Framework for a Flawless 🙋🏻‍♂️Customer Purchase Journey

Απρίλιος 8th, 2024

Ως έμπορος προϊόντων, κατανοείτε τη σημασία ενός ταξιδιού αγοράς χωρίς τριβές από τον πελάτη στο κατάστημα/κατάστημα WhatsApp της επωνυμίας σας. Το WhatsApp, με την άμεση σύνδεσή του με τους καταναλωτές, παρουσιάζει μια χρυσή ευκαιρία να δημιουργήσετε μια αγοραστική εμπειρία που οδηγεί τις πωλήσεις και την αφοσίωση στην επωνυμία. Αλλά πώς μπορείτε να μεταφράσετε αυτή την σχολαστικά σχεδιασμένη ιστορία προϊόντος σε ένα απρόσκοπτο WhatsApp […]