Διαφημίσεις που κάνουν κλικ στο WhatsApp - Blog

Άρθρα για το Συνομιλητικό Εμπόριο.

🎯Direct to WhatsApp Ads or 👉Click to WhatsApp Ads [META – Facebook Ads]

Απρίλιος 19th, 2023

Καθώς ο κόσμος του ηλεκτρονικού εμπορίου συνεχίζει να εξελίσσεται, οι επιχειρήσεις αναζητούν πάντα νέους και καινοτόμους τρόπους σύνδεσης με τους πελάτες τους. Μία από τις πιο πρόσφατες τάσεις στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι διαφημίσεις απευθείας σε WhatsApp ή οι διαφημίσεις κλικ σε WhatsApp. Μια μέθοδος που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους με πιο προσωπικό και άμεσο τρόπο. Και στο […]